STYRELSEN

STYRELSEN

Ordförande

072 – 722 72 86

Vice ordförande

076 - 349 00 91

Kassör

070 – 282 10 73

Sekreterare

070 497 79 06

Ordinarie ledamöter

Ann-Britt Hansson

 

 

Lovisa Canneryd

 

 

 

Suppleanter

Kai Pakola

 

 

Kim Nordqvist

 

Klubbens officiella adress

c/o Olsson

Gamla vägen 20

71472 Ställdalen

 

Bankgiro

 

605 – 2906

 

Swish

 

123 651 62 72