STYRELSEN

Styrelsen

Ordförande

072 – 722 72 86

Vice ordförande

 

 

Kassör

 

 

Sekreterare

 

 

Ordinarie ledamöter

070 – 282 10 73

 

Ann-Britt Hansson

073 – 049 07 20

Suppleanter

Kai Pakola

 

 

 

 

Revisorer

vakant

 

Klubbens officiella adress

 

c/o Rosenborg

Lundavägen 8

714 31 Kopparberg

 

Bankgiro

 

605 – 2906

 

Swish

 

123 651 62 72