STYRELSEN

Styrelsen

Ordförande

072 – 722 72 86

Vice ordförande

073 – 389 88 87

Kassör

070 – 644 96 73

Sekreterare

Marie Rosenborg

070 – 667 44 81

Ordinarie ledamöter

Ann-Britt Hansson

073 – 049 07 20

 

070 – 282 10 73

 

070 – 735 80 08

Suppleanter

076 – 349 00 91

 

Kai Pakola

 

Revisorer

 

Valberedning

vakant

 

Klubbens officiella adress

 

c/o Rosenborg

Lundavägen 8

714 31 Kopparberg

 

Bankgiro

 

605 – 2906

 

Swish

 

123 651 62 72