Tävling- och Provformer

TÄVLINGS- OCH PROVFORMER

 

Bruksprov

 

Bruksproven är uppdelade i 5 grenar; spår, sök, rapport och skydd och 4 klasser; appell, lägre, högre och elit (i skyddsgrenen finns inte appellklass)

 

Alla grenar innehåller såväl ett specialmoment och ett lydnadsmoment. I appellklass och lägre klass finns även momentet budföring och i högre klass och elitklass finns momentet uppletande.

 

Läs mer om bruksprov

 

Lydnadsprov

 

Lydnadsproven är indelade i 4 klasser Klass I, II, III och Elitklass. Här sker all aktivitet på en appellplan/lydnadsplan.

 

Läs mer om lydnadsprov

 

IPO

 

IPO som står för Internationell Prövningsordning innehåller fyra provformer. Man kan välja att bara tävla i rena spårprov (FH), ett spårprov över två dagar (IPO-FH), en kombination mellan spår och lydnad (BSL) eller tre olika moment A som är ett spårprov, B som är en lydnadsdel och C som är skyddsarbete. Det finns tre klasser inom IPO 1, 2 och 3

 

Läs mer om IPO

 

IPO-R

 

Svenska brukshundklubben utbildar även räddingshundar som kan tjänstgöra såväl nationellt som internationellt. För dessa hundar finns även en tävlingsformer med internationella regler.

 

Läs mer om IPO-R

 

Agility

 

Agility är om man mycket enkelt beskriver det hundhoppning men en tävlingsgren som kräver ett mycket gott samarbete mellan hund och förare.

 

Läs mer om agility

 

Rallylydnad

 

Rallylydnad är en av de nyaste grenarna inom SBK:s ansvarsområde. Namnet kan ju förledas till en tro på att det är något som går fort men det är mer relaterat till att ta sig igenom en bana.

 

Läs mer om rallylydnad

 

Draghundsport

 

Draghundsport finns i en mängd olika utföranden och går att träna året om. Det finns allt från släde, scooter och löpning.

 

Läs mer om dragsport

 

 

Uthållighetsprov, UHP

 

UHP är i korta drag ett konditionstest och är öppet för alla hundar av brukshundsras. Man tar inte bara hänsyn till att hundarna klarar sig när det gäller konditionen utan en kontroll av att tassarna klarar en hård ansträngning och också att hunden inte visar bristande mentalitet när den blir trött och ansträngd.

 

Läs mer om uthållighetsprov, UHP

 

Mentalbeskrivning valp, MV

 

MV är den nyaste beskrivningsformen inom SBK när det gäller att beskriva hundens beteende. Den här beskrivningen görs vid 7 – 8 veckor, d.v.s. innan valpen lämnar uppfödaren. Det har visat sig att valpens beteende t.ex. för leklust och gripande följer med den sedan i livet så resultaten utifrån den här beskrivningen kan ge såväl uppfödare som valpköpare en bra möjlighet att få ”rätt valp”

 

Läs mer om mentalbeskrivning valp

 

Mentalbeskrivning, MH

 

Nästa steg för att beskriva hundens mentalitet är MH. Denna beskrivning görs med fördel när hunden är mellan 1 – 1,5 år men kan även göras senare. Hundar av brukshundsras som ska gå i avel måste ha känd mental status för att uppfödaren ska få registrera valparna. Hundar som ska tävla i bruskprov måste ha känd mental status för att få tävla om de är över 18 månader. Ett sätt att presentera resultaten från MH är ett så kallat spindeldiagram. PÅ SBK:s hemsida finns ett antal spindeldiagram både för de raser där SBK har avelsansvar men även för ett flertal andra raser.

 

Läs mer om spindeldiagram

 

Läs mer om mentalbeskrivning hund, MH

 

Mentaltest, MT

 

Mentaltestet är det sista steget för de mentala proven inom SBK:s område. MT är i första hand öppet för hundar där SBK har avelsansvar men i mån av plats får även andra raser delta. En vad man kan säga utökad del där MT ingår som en del är Korning. Utöver mentaltestet ska hunden också genomgår en exteriörbeskrivning och vid godkända resultat får hunden den officiella titeln korad.

 

Läs mer om mentaltest, MT